Alumni

1997 Santosh Govindaraju
1998 Ananda Sen, Siddhartha Khosla, Sameer Mungur
1999 Alekh Dalal, Ankur Gupta, Himanshu Sheth, Naveen Wadhera, Sumit Bothra, Swapnil Shah
2000 Abhijeet Patwardhan, Brian Hong, Budhaditya Bhattacharya, Deep Trivedi, Kunal Bajaj, Mihir Talati, Rishi Patel
2001 Ameesh Shah, Pankaj Kakkar, Sandip Agarwala, Veeral Rathod
2002 Akash Shah, Arpan Punyani, Saurabh Moonat
2003 Gaurav Kapadia, Kalin Agarwal, Rishabh Jain, Sandeep Acharya, Vimal Vora, Vishal Oberoi, Viral Juthani
2004 Indranil Guha, Prateek Sureka
2005 Adarsh Shah, Ashish Doshi, Prashant Shankar, Shakir Iqbal
2006 Ramnath Vaidyanathan, Samir Amrute, Varun Sureka
2007 Anand Anbalagan, Ankit Agarwal, Jay Patel, Sathvik Tantry, Srikant Rao, Tushar Vashisht
2008 Ameya Phadke, Ankit Shah, Samir Sheth
2009 Anup Bharani, Chethan Mudiyam, Ricky Sharma
2010 Ankit Dhir, Nikhil Marathe, Sagar Bhatt
2011 Bhuwan Vashisht, Dhruv Batura, Manoj Racherla, Sachin Amrute
2012 Bharat Moudgil, Harshil Shukla, Mahesh Murali, Shriram Chauhan, Vinay Rao
2013 Akshat Vaidya, Ram Narayan, Sam Levenson
2014 Akiff Premjee, Varshil Patel, Rohan Murthy
2015 Dilip Rajan, Ashwin Muthiah, Dhruv Maheshwari
2016 Anil Chitrapu, Chetan Khanna, Prashant Ramesh, Aneesh Kanakamedala
2017 Hariharan Ravi, Praveen Rajaguru, Brendan McManus, Pranay Sharma, Kashish Hora
2018 Nikhil Raman, Wrik Sinha, Yamir Tainwala, Vishnu Rachakonda
2019 Atman Panigrahi, Sanjit Chakravarty, Anant Maheshwari